Sạc - Cáp

Giá :

50.000₫

✔ Tín hiệu âm thanh chuẩn, không bị nhiễu tiếng

✔ Cổng tiếp xúc bằng đồng cho âm thanh tốt nhất

✔ Bảo hành đổi mới trong 1 tháng

Giá :

50.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

300.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

300.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

300.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

300.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

50.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

150.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới

Giá :

50.000₫

✔ Thêm một bộ sạc để sạc tại nơi làm việc khi hết pin; tránh sạc nhồi mỗi tối làm pin mau hư.

✔ Chất lượng cao, tương đương hàng theo máy.

✔ Bảo hành 1 tháng đổi mới