Pin sạc dự phòng

Giá :

650.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc

Giá :

550.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.

Giá :

450.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.

Giá :

700.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.

Giá :

450.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.

Giá :

350.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.

Giá :

250.000₫

✔ Thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, chất liệu vỏ cao cấp bền bỉ theo thời gian.

✔ Đèn LED báo mức pin khả dụng.

✔ Chức năng để hiển thị dung lượng pin.

✔ Sử dụng lõi pin li-ion cho độ bền tốt.

✔ Bộ sản phẩm gồm: pin + cáp sạc.