Thẻ nhớ - Usb

Giá :

280.000₫

✔ Thoải mái lưu trữ nhạc, hình, game.

✔ Hàng chất lượng có thương hiệu nổi tiếng.

✔ Cam kết giá tốt.

✔ Bảo hành: 05 năm

Giá :

200.000₫

✔ Thoải mái lưu trữ nhạc, hình, game.

✔ Hàng chất lượng có thương hiệu nổi tiếng.

✔ Cam kết giá tốt.

✔ Bảo hành: 05 năm

Giá :

100.000₫

✔ Thoải mái lưu trữ nhạc, hình, game.

✔ Hàng chất lượng có thương hiệu nổi tiếng.

✔ Cam kết giá tốt.

✔ Bảo hành: 05 năm

Giá :

150.000₫

✔ Thoải mái lưu trữ nhạc, hình, game.

✔ Hàng chất lượng có thương hiệu nổi tiếng.

✔ Cam kết giá tốt.

✔ Bảo hành: 05 năm

Giá :

120.000₫

✔ Thoải mái lưu trữ nhạc, hình, game.

✔ Hàng chất lượng có thương hiệu nổi tiếng.

✔ Cam kết giá tốt.

✔ Bảo hành: 05 năm

Giá :

650.000₫

✔ Dung lượng 64GB

✔ Tốc độ đọc 45Mb/s

✔ Tốc độ ghi 10Mb/s

✔ Sử dụng cho điện thoại, tablet

Giá :

350.000₫

✔ Dung lượng 32GB

✔ Tốc độ đọc 45Mb/s

✔ Tốc độ ghi 10Mb/s

✔ Sử dụng cho điện thoại, tablet

Giá :

200.000₫

✔ Dung lượng 16GB

✔ Tốc độ đọc 45Mb/s

✔ Tốc độ ghi 10Mb/s

✔ Sử dụng cho điện thoại, table

Giá :

150.000₫

✔ Dung lượng 8GB

✔ Tốc độ đọc 45Mb/s

✔ Tốc độ ghi 10Mb/s

✔ Sử dụng cho điện thoại, tablet

Giá :

120.000₫

✔ Dung lượng 4GB

✔ Tốc độ đọc 10Mb/s

✔Tốc độ ghi tối thiểu 4-5Mb/s

✔ Sử dụng cho điện thoại, tablet